Grąžinimo Taisyklės

  XII.          Prekių garantija, grąžinimas ir keitimas

 

1.      https://www.motomafia.lt/ įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.      Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose taisyklėse numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

3.      Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

4.      Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui per 10 darbo dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

5.      Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pasikeitimai, būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pasikeitimais).

6.      Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 darbo dienų nuo  pranešimo apie prekės atsisakymą, grąžinama prekės kaina.

7.      Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke).

8.      Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.      Pinigai už grąžintas Prekes yra pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Loading...